قلب تپنده گردشگری اصفهان

قلب تپنده گردشگری اصفهان
رحیم زیوریجمعه 30 مهر 1395 | 7 سال پیشاین جا زمانی قلب تپنده گردشگری اصفهان بود.این جا زاینده رود قدیم و خشکه رود فعلی در اصفهان است با سی وسه پل معروفش.این جا زمانی قلب تپنده گردشگری شهر اصفهان بود.این روزها وقتی به اصفهان وحاشیه مثلا زاینده رود می روی ، بدلیل عدم جاری شدن اب در ان ، دل هر ادمی را می ازرد. از طرفی خشک بودن و عدم جاری شدن اب در زاینده رود ، ترک برداشتن و از بین رفتن پل های تاریخی از جمله سی وسه پل در اینده نزدیک دور از انتظار نخواهد بود . پس مسوولان به هوش وبه گوش باشید و تدبیری بیاندیشید که فردا دیر است.دسته‌بندیبندها و پل‌های تاریخیاصفهانکلید‌واژهاصفهان1102 بازدید
آرام عالی بودپنجشنبه 27 آبان 1395 | 7 سال پیش