شکوفه های بهاری شهرکدکن

شکوفه های بهاری شهرکدکن
همه ساله در فصل بهار‍ شکوفه های بهاری رنگ و بوی خاصی به چهره و سیمای شهرکدکن می بخشند درختان آلو وآلوچه مقدار قابل توجهی از درختان شهرکدکن را در بر می گیرند.مجید | شنبه 11 ارديبهشت 13951160 بازدید
عبدل به شکوفه ها به باران برسان سلام ماراپنجشنبه 16 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیش