شکوفه های بهاری شهرکدکن

شکوفه های بهاری شهرکدکن
همه ساله در فصل بهار‍ شکوفه های بهاری رنگ و بوی خاصی به چهره و سیمای شهرکدکن می بخشند درختان آلو وآلوچه مقدار قابل توجهی از درختان شهرکدکن را در بر می گیرند.10
مجید | شنبه 11 ارديبهشت 1395
عبدل | پنجشنبه 16 ارديبهشت 139500
به شکوفه ها به باران برسان سلام مارا
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید