درخت کهنسال

درخت کهنسال
نجمه فرشیيكشنبه 9 اسفند 1394 | 8 سال پیشدره ای در انتهای روستای هامانه وجود دارد که بسیار وسیع و طولانی است و در مسیرش درختان بسیار وجود دارند. اما بیشتر آنها آتش زده شده اند. گاهی انسان شبیه انسان رفتار نمیکند.دسته‌بندیسایر جاذبه‌هایزدکلید‌واژهدرختدرهتخریب1580 بازدید
عبدل چرای دام تخریب رویش جدید است و گردش ما ادمها تخریب همه طبیعت يكشنبه 9 اسفند 1394 | 8 سال پیش
نمای ایران سپاسدوشنبه 10 اسفند 1394 | 8 سال پیش
محمد عالی بودچهارشنبه 19 اسفند 1394 | 8 سال پیش