درخت کهنسال

درخت کهنسال
دره ای در انتهای روستای هامانه وجود دارد که بسیار وسیع و طولانی است و در مسیرش درختان بسیار وجود دارند. اما بیشتر آنها آتش زده شده اند. گاهی انسان شبیه انسان رفتار نمیکند.نجمه | يكشنبه 9 اسفند 13941239 بازدید
عبدل چرای دام تخریب رویش جدید است و گردش ما ادمها تخریب همه طبیعت يكشنبه 9 اسفند 1394 | 6 سال پیش
نمای ایران سپاسدوشنبه 10 اسفند 1394 | 6 سال پیش
محمد عالی بودچهارشنبه 19 اسفند 1394 | 6 سال پیش
جغد كوچك در روستای مه آلودجغد كوچك روی تابلوی كنار جاده روستا
دره سنگ آبهای ندوشندره سنگ آبها در شهرندوشن استان یزد وجود دارد که توجه علاقه مندان به گردشگری و محیط زیست را به خود جلب کرده است
عقابکوه روستای فراشاه یزدعقابکوه روستای فراشاه با ارتفاع نسبی 200 متر از سطح زمین های اطراف در روستای تاریخی فراشاه شهرستان تفت استان یزد
زندگی حتی در دل سنگزندگی گلهای کوچک در دل سنگ
گل صحراییگل های صحرا در بهار
واژه کلیدیدرختدرهتخریب
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی