آبشار یخی خور

  • آبشار یخی خور
  • آبشار یخی خور
مظفر | يكشنبه 11 بهمن 13941152 بازدید
بابک درود، لطفا روی نقشه مشخص بفرمایید و کمی در مورد این آبشار توضیح دهید. سپاسگزارميكشنبه 11 بهمن 1394 | 6 سال پیش
آبشار سنگانجاده امام زاده داوود ده سنگان
باغ لاله گچسرباغ لاله‌ها مجموعه‌ای یک هکتاری است که در بخش آسارای استان البرز و در کیلومتر ۵۴ جاده کرج چالوس و کمی قبل تر از پیست اسکی دیزین قرار دارد، باغ لاله‌های کرج دارای انواع مختلفی از گونه‌های لاله جهان است.
باغ لاله گچسرباغ لاله‌ها مجموعه‌ای یک هکتاری است که در بخش آسارای استان البرز و در کیلومتر ۵۴ جاده کرج چالوس و کمی قبل تر از پیست اسکی دیزین قرار دارد، باغ لاله‌های کرج دارای انواع مختلفی از گونه‌های لاله جهان است.
باغ لاله گچسرباغ لاله‌ها مجموعه‌ای یک هکتاری است که در بخش آسارای استان البرز و در کیلومتر ۵۴ جاده کرج چالوس و کمی قبل تر از پیست اسکی دیزین قرار دارد، باغ لاله‌های کرج دارای انواع مختلفی از گونه‌های لاله جهان است.
واژه کلیدیآبشاریخیخور
مظفر کشاورزمحمدیانمظفر کشاورزمحمدیانهموند از شنبه 26 دی 1394