آبشار یخی خور

  • آبشار یخی خور
  • آبشار یخی خور
20
مظفر | يكشنبه 11 بهمن 1394
بابک | يكشنبه 11 بهمن 139400
درود، لطفا روی نقشه مشخص بفرمایید و کمی در مورد این آبشار توضیح دهید. سپاسگزارم
آبشار سنگانجاده امام زاده داوود ده سنگان
باغ لاله گچسرباغ لاله‌ها مجموعه‌ای یک هکتاری است که در بخش آسارای استان البرز و در کیلومتر ۵۴ جاده کرج چالوس و کمی قبل تر از پیست اسکی دیزین قرار دارد، باغ لاله‌های کرج دارای انواع مختلفی از گونه‌های لاله جهان است.
باغ لاله گچسرباغ لاله‌ها مجموعه‌ای یک هکتاری است که در بخش آسارای استان البرز و در کیلومتر ۵۴ جاده کرج چالوس و کمی قبل تر از پیست اسکی دیزین قرار دارد، باغ لاله‌های کرج دارای انواع مختلفی از گونه‌های لاله جهان است.
باغ لاله گچسرباغ لاله‌ها مجموعه‌ای یک هکتاری است که در بخش آسارای استان البرز و در کیلومتر ۵۴ جاده کرج چالوس و کمی قبل تر از پیست اسکی دیزین قرار دارد، باغ لاله‌های کرج دارای انواع مختلفی از گونه‌های لاله جهان است.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیآبشاریخیخور
مظفر کشاورزمحمدیانمظفر کشاورزمحمدیانعضویت از شنبه 26 دی 1394