کویر مرنجاب

  • کویر مرنجاب
  • کویر مرنجاب
مظفر | پنجشنبه 8 بهمن 1394
كویر مرنجابشترها در كویر مرنجاب
گاوچاه ورزنهبر اساس عکسی که در مسجد جامع اصفهان از گاو چاه وجود دارد، گاو چاه حدود 600 سال قدمت دارد و در زمان هایی که در تابستان حدود دو ماه آب نبود، گاوها را به چاه می بستند و از چاه برای آبیاری و شرب، آب می کشیدند؛ این روش نه در اصفهان و نه در هیچ کجای دنیا نظیر و مانند ندارد.
کویر مرنجابکویر مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان قرار دارد
شهر زیرزمینی نوش آبادشهر زیرزمینی نوش آباد
واژه کلیدیکویرمرنجاب
مظفر کشاورزمحمدیانمظفر کشاورزمحمدیانهموند از شنبه 26 دی 1394