کویر مرنجاب

  • کویر مرنجاب
  • کویر مرنجاب
20
مظفر | پنجشنبه 8 بهمن 1394
كویر مرنجابشترها در كویر مرنجاب
گاوچاه ورزنهبر اساس عکسی که در مسجد جامع اصفهان از گاو چاه وجود دارد، گاو چاه حدود 600 سال قدمت دارد و در زمان هایی که در تابستان حدود دو ماه آب نبود، گاوها را به چاه می بستند و از چاه برای آبیاری و شرب، آب می کشیدند؛ این روش نه در اصفهان و نه در هیچ کجای دنیا نظیر و مانند ندارد.
کویر مرنجابکویر مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان قرار دارد
شهر زیرزمینی نوش آبادشهر زیرزمینی نوش آباد
مراسم آیین تعزیه خوانی در سفید شهر کاشانمراسم تعزیه خوانی در سفیدشهر کاشان در روز عاشورا دیدنی
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیکویرمرنجاب
مظفر کشاورزمحمدیانمظفر کشاورزمحمدیانعضویت از شنبه 26 دی 1394