معدن نمک

  • معدن نمک
  • معدن نمک
یکی از معادن نمک گرمسار در کنار جاده گرمسار به قم.مظفر | سه‌شنبه 6 بهمن 13941006 بازدید