پاییز زیبای روستای زوارم

پاییز زیبای روستای زوارم
روستای در 25 کیلومتری شهرستان شیروان خراسان شمالی یکی از زیباترین روستاهای ایران استپیمان | پنجشنبه 26 آذر 13941228 بازدید
عبدل عکس قشنگی است  جمعه 27 آذر 1394 | 6 سال پیش
مسافرسلام دیدن طبیعت زو ارم رو خیلی به دوستان توصیه میکنم. ریباست.سه‌شنبه 8 اسفند 1396 | 4 سال پیش