منطقه حفاظت شده موته

منطقه حفاظت شده موته
در فصل گرما و بدلیل کم ابی در مکانهایی که آب وجود دارد می توان چرای آهوان را در منطقه حفاظت شده موته تماشا کرد . البته به شرط حضور به موقع و حوصله زیاد. عکس : جمال زعیمی یزدی - شهریور94جمال | چهارشنبه 27 آبان 13941385 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 28 آبان 1394 | 7 سال پیش
بابک زیباست. سپاسدوشنبه 2 آذر 1394 | 7 سال پیش
عبدل کاش بماند برای نسل ایندهسه‌شنبه 3 آذر 1394 | 7 سال پیش
عطاءاله زیباست پنجشنبه 5 آذر 1394 | 7 سال پیش
واژه کلیدیآهوموته
جمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیهموند از چهارشنبه 29 تير 1390شغل : برنامه نویس , مجری شبکه های کامپیوتری عاشق طبیعت و آثار باستانی بی همتای ایران از هر فرصتی برای گشت و گذار و بازدید از جاذبه های طبیعی و باستانی ایران استفاده میکنم.