ناژوان زیبا

  • ناژوان زیبا
  • ناژوان زیبا
مهرداد زینلیانجمعه 22 آبان 1394 | 8 سال پیشمنظره پاییزی پارک طبیعی ناژوان در حاشیه ی جنوب غربی شهر اصفهاندسته‌بندیاصفهانجنگل‌هاکلید‌واژهپارکناژواناصفهانپاییز1520 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 22 آبان 1394 | 8 سال پیش
  • پاییز هزار رنگپارک جنگلی ناژوان در جنوب غرب شهر اصفهان
  • پل تاریخی مارنانخروش دوباره زنده رود بر سکوهای چند صد ساله معماری شکوهمند ساسانی در اصفهان
  • مقبره صائب تبریزی در اصفهانکمتر کسی می داند، مقبره صائب، شاعر وعارف بلند آوازه قرن یازدهم و بزرگترین شاعر سبک هندی با مضامین بدیع و زیبا در بوستانی مصفا واقع در یکی از محلات جنوب غربی شهر اصفهان و در نزدیکی زاینده رود قرار دارد..
  • چشمه پاچنارطبیعتی زیبا و روح نواز در دل کوه صفه اصفهان
  • شکوفه های بهاری هشت بهشتشکوفه های بهاری در محوطه عمارت تاریخی هشت بهشت اصفهان