آسیاب آبی خوانسار

  • آسیاب آبی خوانسار
  • آسیاب آبی خوانسار
جمال زعیمی یزدیجمعه 24 مهر 1394 | 8 سال پیشتنها آسیاب آبی قدیمی استان اصفهان توسط یک خوانساری خوش ذوق در پارک سرچشمه خوانسار به مدت دو سال است که بازسازی شده، خوانسار در سابق ۴۰ آسیاب آبی داشته است. در این آسیاب علاوه بر خرد کردن گندم، از گردشگران و مهمانان در فضای سنتی و زیبا آن پذیرایی می شود..(صاحب نیوز) پارک سرچشمه خوانسار نیز یکی از زیباترین و با صفاترین پارک هایی است که تا به حال دیده ام . از گوشه و کنار این پارک صدای آب به گوش میرسد .وجود اسیاب آبی و کوچه باغهای مصفا در اطراف پارک از جاذبه های دیگر این پارک میباشد. عکس : جمال زعیمی یزدی - شهریور 94دسته‌بندیسایر جاذبه‌های تاریخیاصفهانکلید‌واژهآسیابآبیخوانسارپارکسرچشمه2355 بازدید
نمای ایران سپاسيكشنبه 26 مهر 1394 | 8 سال پیش
عبدل خیلی زیباست يكشنبه 26 مهر 1394 | 8 سال پیش