گله گاو

  • گله گاو
  • گله گاو
مراتع غنی نواحی کوهستانی غرب استان اصفهان بویژه در شهرستان های فریدونشهر، فریدن و بوئین و میاندشت محل پرورش انواع دام می باشد. بخش عمده ای از گوشت و شیر مورد نیاز شهروندان کشور توسط همین دامداران سنتی تامین می گردد.مهرداد | شنبه 18 مهر 13941543 بازدید
عبدل خدا قوت کشاورزيكشنبه 19 مهر 1394 | 7 سال پیش
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان