آبشار چالچرانه

  • آبشار چالچرانه
  • آبشار چالچرانه
مسیر فریدونشهر بسمت دهستان پشتکوه در غرب استان اصفهان در دل ارتفاعات پربرف زاگرس مرکزی، جلوه گاه زیبایی از طبیعت خداوندی است که بویژه در فصل بهار، بسیار تماشایی است. آبشار فصلی چالچرانه از این جمله است.20
مهرداد | پنجشنبه 26 شهريور 1394
نمای ایران | چهارشنبه 8 مهر 139400
سپاس
عبدل | شنبه 18 مهر 139400
زیباست
رودخانه وهرگاناز سرشاخه های مهم کارون در غرب استان اصفهان
گردنه شادیبهشتی در غرب اصفهان
جنگل های زیبای زاگرسمنطقه پشتکوه دوم فریدونشهر، غرب استان اصفهان
طبیعت روستای خوش میوهکوه، جنگل و رودخانه، غرب استان اصفهان
روستای دره بادامشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان