چشمه افوس

  • چشمه افوس
  • چشمه افوس
عبدل شعبانیيكشنبه 15 شهريور 1394 | 8 سال پیشاینک این چشمه افوس است که هنور مقاومت می کند و کمی می تراود تا گردشگرانی که به تماشای چشمه می ایند اقلا از وزش تند بادهای مشهور ان بهره ای ببرند گرچه چشمه نفس اخر خود را می کشد و شاید این چشمه و سایر سرشاخه هایی که از کف رودخانه می تراود برای نسل آینده خاطره ای بیش نباشد بیاییم چشمه افوس را به چشمه افسوس تبدیل نکنیمدسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهااصفهانکلید‌واژهچشمهافوس1236 بازدید
  • دریاچه افوسدریاچه افوس واقع در 3 کیلومتری جنوب شهر افوس، غربی ترین شهر استان اصفهان
  • دریاچه افوسدریاچه زیبای افوس، بر دامنه ارتفاعات پربرف رشته کوه زاگرس و در 3 کیلومتری جنوب شهر گردشگری افوس واقع شده است
  • دریاچه افوسشهرستان بویین میاندشت، غرب استان اصفهان
  • دریاچه افوستجلی زیبای طبیعت بهاری در غرب استان اصفهان
  • سرچشمه افوسچشمه ای پرآب و خروشان در دامنه ارتفاعات سربه فلک کشیده زاگرس مرکزی، در غرب استان اصفهان