آبشار پونه زار و پونه هایش

  • آبشار پونه زار و پونه هایش
  • آبشار پونه زار و پونه هایش
  • آبشار پونه زار و پونه هایش
  • آبشار پونه زار و پونه هایش
آبشار زیبای پونه زار با پونه های وحشی و خوش عطر و بو و درختچه های زرشک و گلهای رزو سرخ وحشی و خیلی زیبایی های دیگر چشم هر بیننده ای را خیره میکند . گله های چوپانان همراه با سگ گله با صدای زنگوله های خود سکوت دره را میشکنند و صدایی غیر از صدای نسیم و صدای ریزش اب از بلندای ابشار را به گوش شما می رسانندعبدل | يكشنبه 15 شهريور 13941009 بازدید
زرشک وحشیزرشک وحشی - آبشار پونه زار
زعفران وحشیزعفران وحشی - آبشار پونه زار
آبشار پونه زارشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
دره لاله های واژگونجلوه زیبای طبیعت در کوهستان های غرب استان اصفهان
دره لاله های واژگونارتفاعات غربی استان اصفهان
واژه کلیدیآبشارپونه زار
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی