روستای نُقُل

  • روستای نُقُل
  • روستای نُقُل
مهرداد زینلیانسه‌شنبه 13 مرداد 1394 | 8 سال پیشروستای نُقُل، یکی از ده ها روستای زیبای منطقه پادنا در شهرستان سمیرم واقع در جنوب استان اصفهان است که به دلیل واقع شدن در دامنه ارتفاعات پربرف دنا، طبیعتی بسیار زیبا و چشم نواز دارد.دسته‌بندیمناطق حفاظت شده و حیات وحشاصفهانکلید‌واژهروستانُقُلپادناسمیرماصفهان2155 بازدید
عبدل بهار سرسبز و زیبا یی دارین و بندرعباس هر 12 ماه زمین یک رنگ است به جز مزارع کشاورزی در زمستانچهارشنبه 14 مرداد 1394 | 8 سال پیش
نمای ایران سپاسدوشنبه 2 شهريور 1394 | 8 سال پیش