شب پاوه

شب پاوه
کوه دَرَنیشه که پوشیده از تاکستان های انگور سیاه دیمی است روبروی شهر پاوه قرار دارد که در این تصویر پوشیده از برف است تا نمای زمستانی زیبایی به این کوه بدهد50
عدنان | جمعه 26 تير 1394
عبدل | جمعه 26 تير 139420
شب است و ماه می رقصد
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیشبپاوه
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com