دورنمای آبشار طُرزه

  • دورنمای آبشار طُرزه
  • دورنمای آبشار طُرزه
آبشار طُرزه آبشاری دائمی و زیباست که در ارتفاعات مشرف بر روستای طُرزه از توابع دهستان پشتکوه شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان، از فراز صخره ای بلند به پایین ریزش کرده و از جاده پشتکوه به سمت روستای مصیر در برابر دیدگان گردشگران خودنمایی می کند. آب این آبشار از چشمه ها و برفاب های ارتفاعات بالادست منشا گرفته و رود حاصل از آن به سرشاخه های کارون وارد می شود.مهرداد | پنجشنبه 25 تير 13941350 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 25 تير 1394 | 7 سال پیش
عبدل درود. جای زیبایی استپنجشنبه 25 تير 1394 | 7 سال پیش
آبشار روستای مصیرشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
طبیعت بهاری روستای مصیردهستان پشت کوه شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
طبیعت زیبای روستای مصیردهستان پشتکوه دوم شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
کوچ عشایر بختیاریارتفاعات شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان
پیوند آسمان و زمینشهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان