رودخانه سرداب (چشمه بابااحمد)

  • رودخانه سرداب (چشمه بابااحمد)
  • رودخانه سرداب (چشمه بابااحمد)
چشمه بابااحمد یا سرداب، چشمه ای است پرآب با آبی بسیار سرد و گوارا که از دامنه ارتفاعات پربرف شاهان کوه (4050 متر) در غرب استان اصفهان واقع در 17 کیلومتری جنوب غرب فریدونشهر و در نزدیکی روستای زیبای سرداب علیا منشا گرفته و رودخانه ای زیبا و خروشان را تشکیل می دهد. این رود زیبا پس از طی مسافتی کوتاه با آب رودهای چشمه لنگان و آب میدانک بالا یکی شده و به حوزه آبریز کارون وارد می شود.مهرداد | چهارشنبه 17 تير 13941695 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 18 تير 1394 | 7 سال پیش
عطاءاله بسیار زیبا و چشم نوازشنبه 2 آبان 1394 | 7 سال پیش
مظهر چشمه سرداب (بابااحمد)از سرچشمه های کارون در غرب استان اصفهان
طبیعت تابستانی روستای سرداب سفلیشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
شاهان کوهارتفاع سرفراز غرب استان اصفهان
سبزین کوهجلوه زیبای طبیعت در غرب استان اصفهان
یخچال های طبیعی شاهان کوهشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان