رودخانه چشمه لنگان

رودخانه چشمه لنگان
مهرداد زینلیانچهارشنبه 10 تير 1394 | 8 سال پیشچشمه لنگان، چشمه ای دائمی و پر آب است در 17 کیلومتری جنوب غربی فریدونشهر در غرب استان اصفهان که توسط تونلی آب آن به داخل دره ای در ورودی شهر فریدونشهر هدایت شده و مسیری حدودا 40 کیلومتری را تا الحاق به زاینده رود می پیماید.دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهااصفهانکلید‌واژهچشمهلنگانرودفریدونشهراصفهان1632 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 10 تير 1394 | 8 سال پیش