رودخانه چشمه لنگان

رودخانه چشمه لنگان
چشمه لنگان، چشمه ای دائمی و پر آب است در 17 کیلومتری جنوب غربی فریدونشهر در غرب استان اصفهان که توسط تونلی آب آن به داخل دره ای در ورودی شهر فریدونشهر هدایت شده و مسیری حدودا 40 کیلومتری را تا الحاق به زاینده رود می پیماید.20
مهرداد | چهارشنبه 10 تير 1394
نمای ایران | چهارشنبه 10 تير 139400
سپاس
آبشار چشمه لنگانخروجی تونل چشمه لنگان در ابتدای فریدونشهر در غرب اصفهان
روستای سیبکشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
دره لاله های واژگونارتفاعات غربی استان اصفهان
سرچشمه افوسچشمه ای پرآب و خروشان در دامنه ارتفاعات سربه فلک کشیده زاگرس مرکزی، در غرب استان اصفهان
دریاچه افوستجلی زیبای طبیعت بهاری در غرب استان اصفهان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند