تالش- جاده اسالم به الماس- دشت شقایق کرمون

  • تالش- جاده اسالم به الماس- دشت شقایق کرمون
  • تالش- جاده اسالم به الماس- دشت شقایق کرمون
  • تالش- جاده اسالم به الماس- دشت شقایق کرمون
  • تالش- جاده اسالم به الماس- دشت شقایق کرمون
  • تالش- جاده اسالم به الماس- دشت شقایق کرمون
  • تالش- جاده اسالم به الماس- دشت شقایق کرمون
هر ساله در فصل بهار در ییلاق کرمون اسالم خداوند نقاشی از رنگ های مختلف را به معرض نمایش می گذارد. شقایق های وحشی از زیبا ترین گل های خود رو می باشند که با روییدن در این منطقه منظره ای رویایی ایجاد می کنند.taleshphotos.blogfa.comکاظم | سه‌شنبه 9 تير 13944303 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 9 تير 1394 | 7 سال پیش
عبدل کز سبزه و بنفشه و گلهای رنگ رنگ. گویی بهشت آمده از آسمان فرودسه‌شنبه 23 تير 1394 | 7 سال پیش
کیوان سپاسدوشنبه 7 دی 1394 | 6 سال پیش
تالش- جاده اسالم به الماسپاییز جادویی در جنگل های تالش
طبیعت جاده اسالم به خلخالجاده گردشگری خلخال – اسالم که شهرستان خلخال در استان اردبیل را به اسالم در استان گیلان متصل می کند به دلیل برخورداری از شرایط خاص و اقلیم کوهستانی و ترکیب طبیعت جنگلی با دشت امروز به عنوان رویایی ترین جاده جنگلی کشور شناخته می شود.
طبیعت جاده اسالم به خلخالجاده گردشگری خلخال – اسالم که شهرستان خلخال در استان اردبیل را به اسالم در استان گیلان متصل می کند به دلیل برخورداری از شرایط خاص و اقلیم کوهستانی و ترکیب طبیعت جنگلی با دشت امروز به عنوان رویایی ترین جاده جنگلی کشور شناخته می شود.
عبور از بهشتجاده رویایی اسالم به خلخال در استان گیلان
کاظم حریری پیرهراتیکاظم حریری پیرهراتیهموند از شنبه 9 خرداد 1394taleshphotos.blogfa.com