طبیعت روستای خوش میوه

  • طبیعت روستای خوش میوه
  • طبیعت روستای خوش میوه
خوش میوه نام روستایی است از توابع دهستان پشتکوه فریدونشهر در غرب استان اصفهان که در دره ای زیبا از ارتفاعات پوشیده از جنگل های بلوط، بنه و زالزالک کوهی واقع شده است. رودخانه خروشان وهرگان نیز که از سرشاخه های مهم کارون است از کنار روستا و در بستر این دره زیبا جریان دارد.مهرداد | دوشنبه 8 تير 13942070 بازدید
عبدل زیبا و با طراوتدوشنبه 8 تير 1394 | 7 سال پیش
نمای ایران سپاسچهارشنبه 10 تير 1394 | 7 سال پیش
رودخانه وهرگاناز سرشاخه های مهم کارون در غرب استان اصفهان
جنگل های زیبای زاگرسمنطقه پشتکوه دوم فریدونشهر، غرب استان اصفهان
گردنه شادیبهشتی در غرب اصفهان
روستای دره بادامشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
آبشار چالچرانهجلوه زیبای طبیعت بهاری پشتکوه فریدونشهر در غرب اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان