طبیعت روستای خوش میوه

  • طبیعت روستای خوش میوه
  • طبیعت روستای خوش میوه
مهرداد زینلیاندوشنبه 8 تير 1394 | 8 سال پیشخوش میوه نام روستایی است از توابع دهستان پشتکوه فریدونشهر در غرب استان اصفهان که در دره ای زیبا از ارتفاعات پوشیده از جنگل های بلوط، بنه و زالزالک کوهی واقع شده است. رودخانه خروشان وهرگان نیز که از سرشاخه های مهم کارون است از کنار روستا و در بستر این دره زیبا جریان دارد.دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهااصفهانکلید‌واژهرودخانهوهرگانخوشمیوهفریدونشهراصفهان2802 بازدید
عبدل زیبا و با طراوتدوشنبه 8 تير 1394 | 8 سال پیش
نمای ایران سپاسچهارشنبه 10 تير 1394 | 8 سال پیش