طبیعت روستای خوش میوه

  • طبیعت روستای خوش میوه
  • طبیعت روستای خوش میوه
خوش میوه نام روستایی است از توابع دهستان پشتکوه فریدونشهر در غرب استان اصفهان که در دره ای زیبا از ارتفاعات پوشیده از جنگل های بلوط، بنه و زالزالک کوهی واقع شده است. رودخانه خروشان وهرگان نیز که از سرشاخه های مهم کارون است از کنار روستا و در بستر این دره زیبا جریان دارد.30
مهرداد | دوشنبه 8 تير 1394
عبدل | دوشنبه 8 تير 139400
زیبا و با طراوت
نمای ایران | چهارشنبه 10 تير 139400
سپاس
رودخانه وهرگاناز سرشاخه های مهم کارون در غرب استان اصفهان
جنگل های زیبای زاگرسمنطقه پشتکوه دوم فریدونشهر، غرب استان اصفهان
گردنه شادیبهشتی در غرب اصفهان
روستای دره بادامشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
آبشار چالچرانهجلوه زیبای طبیعت بهاری پشتکوه فریدونشهر در غرب اصفهان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان