آبشار روستای مصیر

  • آبشار روستای مصیر
  • آبشار روستای مصیر
مهرداد زینلیانشنبه 6 تير 1394 | 8 سال پیشروستای مصیر از توابع دهستان پشتکوه فریدونشهر در منتهی الیه غربی استان اصفهان و در دل ارتفاعات پربرف زاگرس قرار دارد. آب حاصل از چشمه ساران و برفاب های ارتفاعات مشرف بر روستا در دره سرسبزی که در جنوب آن قرار دارد جاری می شود و در مسیر خود آب نماها و آبشارهای زیبا و چشم نوازی را ایجاد می کند.دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهااصفهانکلید‌واژهآبشارمصیرپشتکوهفریدونشهراصفهان1686 بازدید
عبدل زیبايكشنبه 7 تير 1394 | 8 سال پیش