طبیعت تابستانی روستای بندر

  • طبیعت تابستانی روستای بندر
  • طبیعت تابستانی روستای بندر
دهستان پشتکوه فریدونشهر، غرب استان اصفهانمهرداد | جمعه 5 تير 1394
نمای ایران سپاسجمعه 5 تير 1394 | 7 سال پیش
عبدل زیبا شنبه 6 تير 1394 | 7 سال پیش
طبیعت روستای طُرزهمنطقه پشتکوه فریدونشهر، غرب استان اصفهان
مراتع و مزارع روستای بهرام آبادشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
طبیعت روستای بهرام آباددهستان پشتکوه، شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان
دورنمای آبشار طُرزهشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
آبشار روستای مصیرشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان