طبیعت تابستانی روستای بندر

  • طبیعت تابستانی روستای بندر
  • طبیعت تابستانی روستای بندر
دهستان پشتکوه فریدونشهر، غرب استان اصفهان30
مهرداد | جمعه 5 تير 1394
نمای ایران | جمعه 5 تير 139400
سپاس
عبدل | شنبه 6 تير 139400
زیبا
طبیعت روستای طُرزهمنطقه پشتکوه فریدونشهر، غرب استان اصفهان
مراتع و مزارع روستای بهرام آبادشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
طبیعت روستای بهرام آباددهستان پشتکوه، شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان
دورنمای آبشار طُرزهشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
آبشار روستای مصیرشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان