طبیعت زیبای روستای مصیر

  • طبیعت زیبای روستای مصیر
  • طبیعت زیبای روستای مصیر
دهستان پشتکوه دوم شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهانمهرداد | چهارشنبه 13 خرداد 13941806 بازدید
عبدل چه جای باصفاییچهارشنبه 13 خرداد 1394 | 7 سال پیش
طبیعت بهاری روستای مصیردهستان پشت کوه شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
آبشار روستای مصیرشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
کوچ عشایر بختیاریارتفاعات شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان
دورنمای آبشار طُرزهشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
پیوند آسمان و زمینشهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان