طبیعت زیبای روستای مصیر

  • طبیعت زیبای روستای مصیر
  • طبیعت زیبای روستای مصیر
دهستان پشتکوه دوم شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهانمهرداد | چهارشنبه 13 خرداد 13941849 بازدید
عبدل چه جای باصفاییچهارشنبه 13 خرداد 1394 | 7 سال پیش
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان