طبیعت زیبای روستای مصیر

  • طبیعت زیبای روستای مصیر
  • طبیعت زیبای روستای مصیر
دهستان پشتکوه دوم شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان30
مهرداد | چهارشنبه 13 خرداد 1394
عبدل | چهارشنبه 13 خرداد 139400
چه جای باصفایی
طبیعت بهاری روستای مصیردهستان پشت کوه شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
آبشار روستای مصیرشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
کوچ عشایر بختیاریارتفاعات شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان
دورنمای آبشار طُرزهشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
پیوند آسمان و زمینشهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان