رودخانه آب چران (گوکان)

  • رودخانه آب چران (گوکان)
  • رودخانه آب چران (گوکان)
رودخانه آب چران (گوکان) از سرشاخه های رودخانه کارون که در جنوب غرب مرکز شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان جریان دارد. این رود از گوه کوگان با ارتفاع ۳۰۳۶متر واقع در حدود ۳۳کیلومتری جنوب تا جنوب غرب شهر فریدونشهر سرچشمه می گیرد. آبادی های گوکان، وزوه، کاگونگ و دورک در غرب شهرستان فریدونشهر را مشروب ساخته، در شرق آبادی تلکو با رودخانه آب رودبار به هم پیوسته و به رودخانه آب الکن می ریزد. این رودخانه در مسیر خود رودخانه آب میدانک بالا را دریافت می کند. منشأ رودخانه، نزولات جوی و چشمه ساران مسیر بوده و از آب یخچال های ارتفاعات منطقه نیز تغذیه می گردد. این رود در جهت جنوب شرق به شمال غرب جریان دارد. طول رودخانه ۳۵ کیلومتر، شیب متوسط بستر آن ۵درصد و در مناطق بی کربناته کلسیک و بی کربناته سولفاته جریان دارد مهرداد | پنجشنبه 7 خرداد 13941394 بازدید
عبدل طبیعت زیباپنجشنبه 7 خرداد 1394 | 7 سال پیش
سبزین کوهجلوه زیبای طبیعت در غرب استان اصفهان
رودخانه سرداب (چشمه بابااحمد)از سرشاخه های کارون در غرب استان اصفهان
مظهر چشمه سرداب (بابااحمد)از سرچشمه های کارون در غرب استان اصفهان
یخچال های طبیعی شاهان کوهشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
ارتفاعات شاهانکوهجاده پشت کوه فریدونشهر اصفهان، حد فاصل روستاهای زمستانه تا میدانک
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان