گلپایگان. منطقه ی سعید آباد . خانه ی تاریخی آقا

  • گلپایگان. منطقه ی سعید آباد . خانه ی تاریخی آقا
  • گلپایگان. منطقه ی سعید آباد . خانه ی تاریخی آقا
سید محمد حسین ماهریچهارشنبه 6 خرداد 1394 | 8 سال پیشاین بنای تاریخی از آثار به جا مانده از دوران قاجار است که هم اکنون تحت مالکیت شخصی است . شایان ذکر است بخشی از سریال زندگی امام خمینی ره در این خانه ساخته شده است .vardpatekan.orgدسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هااصفهانکلید‌واژهگلپایگانخانهسعید آباد1593 بازدید
عبدل خانه قدیمی . خیلی زیبا بود آن روزگار يكشنبه 10 خرداد 1394 | 8 سال پیش