رودخانه وهرگان

  • رودخانه وهرگان
  • رودخانه وهرگان
مهرداد زینلیانسه‌شنبه 5 خرداد 1394 | 8 سال پیشاز سرشاخه های مهم رود کارون که در غرب مرکز شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان جریان دارد. از کوه تتره با ارتفاع ۳۴۳۴ متر واقع در حدود ۳ کیلومتری جنوب شهر فریدونشهر سرچشمه می گیرد. آبادی های سیبک، سیرزار، وهرگان، گوه و چالچرانه را مشروب ساخته و در نهایت در جنوب غرب آبادی تزره با رودخانه کاکلستان به هم پیوسته و به رودخانه آب رودبار می ریزد. این رودخانه در مسیر خود با نام های وهرگان و چشمه لنگان نیز معروف است و رودخانه های خدنگستان، سرداب، آب کلک، آب بوره و آب تنگوله را دریافت می‌کند. منشأ رودخانه، نزولات جوی و چشمه ساران مسیر بوده و از آب یخچال های ارتفاعات منطقه نیز تغذیه می گردد. این رود در جهت کلی شرق به غرب جریان دارد. طول رودخانه۷۲ کیلومتر، شیب متوسط بستر آن ۲ درصد و در مناطق بی کربناته در سازندهای سیلیکاته جریان دارد. تصاویر در محدوده روستای خوش میوه واقع در دهستان پشتکوه شهرستان فریدونشهر اصفهان و در اواخر اردیبهشت 94 برداشت شده است.دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهااصفهانکلید‌واژهرودخانهوهرگانفریدونشهراصفهان2082 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 5 خرداد 1394 | 8 سال پیش
عبدل بسیار خوش آب و هوا و خوش منظرچهارشنبه 6 خرداد 1394 | 8 سال پیش
سید محمد حسین زیباستچهارشنبه 6 خرداد 1394 | 8 سال پیش