رودخانه وهرگان

  • رودخانه وهرگان
  • رودخانه وهرگان
از سرشاخه های مهم رود کارون که در غرب مرکز شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان جریان دارد. از کوه تتره با ارتفاع ۳۴۳۴ متر واقع در حدود ۳ کیلومتری جنوب شهر فریدونشهر سرچشمه می گیرد. آبادی های سیبک، سیرزار، وهرگان، گوه و چالچرانه را مشروب ساخته و در نهایت در جنوب غرب آبادی تزره با رودخانه کاکلستان به هم پیوسته و به رودخانه آب رودبار می ریزد. این رودخانه در مسیر خود با نام های وهرگان و چشمه لنگان نیز معروف است و رودخانه های خدنگستان، سرداب، آب کلک، آب بوره و آب تنگوله را دریافت می‌کند. منشأ رودخانه، نزولات جوی و چشمه ساران مسیر بوده و از آب یخچال های ارتفاعات منطقه نیز تغذیه می گردد. این رود در جهت کلی شرق به غرب جریان دارد. طول رودخانه۷۲ کیلومتر، شیب متوسط بستر آن ۲ درصد و در مناطق بی کربناته در سازندهای سیلیکاته جریان دارد. تصاویر در محدوده روستای خوش میوه واقع در دهستان پشتکوه شهرستان فریدونشهر اصفهان و در اواخر اردیبهشت 94 برداشت شده است.مهرداد | سه‌شنبه 5 خرداد 13941460 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 5 خرداد 1394 | 7 سال پیش
عبدل بسیار خوش آب و هوا و خوش منظرچهارشنبه 6 خرداد 1394 | 7 سال پیش
سید محمد حسین زیباستچهارشنبه 6 خرداد 1394 | 7 سال پیش
جنگل های زیبای زاگرسمنطقه پشتکوه دوم فریدونشهر، غرب استان اصفهان
گردنه شادیبهشتی در غرب اصفهان
آبشار چالچرانهجلوه زیبای طبیعت بهاری پشتکوه فریدونشهر در غرب اصفهان
طبیعت روستای خوش میوهکوه، جنگل و رودخانه، غرب استان اصفهان
روستای دره بادامشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان