رودخانه وهرگان

  • رودخانه وهرگان
  • رودخانه وهرگان
از سرشاخه های مهم رود کارون که در غرب مرکز شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان جریان دارد. از کوه تتره با ارتفاع ۳۴۳۴ متر واقع در حدود ۳ کیلومتری جنوب شهر فریدونشهر سرچشمه می گیرد. آبادی های سیبک، سیرزار، وهرگان، گوه و چالچرانه را مشروب ساخته و در نهایت در جنوب غرب آبادی تزره با رودخانه کاکلستان به هم پیوسته و به رودخانه آب رودبار می ریزد. این رودخانه در مسیر خود با نام های وهرگان و چشمه لنگان نیز معروف است و رودخانه های خدنگستان، سرداب، آب کلک، آب بوره و آب تنگوله را دریافت می‌کند. منشأ رودخانه، نزولات جوی و چشمه ساران مسیر بوده و از آب یخچال های ارتفاعات منطقه نیز تغذیه می گردد. این رود در جهت کلی شرق به غرب جریان دارد. طول رودخانه۷۲ کیلومتر، شیب متوسط بستر آن ۲ درصد و در مناطق بی کربناته در سازندهای سیلیکاته جریان دارد. تصاویر در محدوده روستای خوش میوه واقع در دهستان پشتکوه شهرستان فریدونشهر اصفهان و در اواخر اردیبهشت 94 برداشت شده است.30
مهرداد | سه‌شنبه 5 خرداد 1394
نمای ایران | سه‌شنبه 5 خرداد 139400
سپاس
عبدل | چهارشنبه 6 خرداد 139400
بسیار خوش آب و هوا و خوش منظر
سید محمد حسین | چهارشنبه 6 خرداد 139400
زیباست
جنگل های زیبای زاگرسمنطقه پشتکوه دوم فریدونشهر، غرب استان اصفهان
گردنه شادیبهشتی در غرب اصفهان
آبشار چالچرانهجلوه زیبای طبیعت بهاری پشتکوه فریدونشهر در غرب اصفهان
طبیعت روستای خوش میوهکوه، جنگل و رودخانه، غرب استان اصفهان
روستای دره بادامشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند