طبیعت روستای بهرام آباد

  • طبیعت روستای بهرام آباد
  • طبیعت روستای بهرام آباد
مهرداد زینلیاندوشنبه 4 خرداد 1394 | 8 سال پیشاینجا بهارش حس کردنی است و نه فقط تماشایی. کوه های سر به فلک کشیده که سر در سپیدی برف دارند، مراتع و دامنه های سرسبز و دره های حاصلخیز و پرگل.دسته‌بندیمناطق حفاظت شده و حیات وحشاصفهانکلید‌واژهروستابهرامآبادپشتکوهفریدونشهراصفهان1624 بازدید
عبدل چه لطافتی . خدا را میشود حس کرد . میشود دید و از دستان پر مهرش هزاران میوه خوشمزه را چید . میشود خورد بدون انکه از جای برانندت . اگر سیب است اگر گندم اگر هر چیز دیگر را . خدا اینجاست . آری خدا با ماست . سبحان الله دوشنبه 4 خرداد 1394 | 8 سال پیش
نمای ایران سپاسدوشنبه 4 خرداد 1394 | 8 سال پیش