طبیعت روستای بهرام آباد

  • طبیعت روستای بهرام آباد
  • طبیعت روستای بهرام آباد
اینجا بهارش حس کردنی است و نه فقط تماشایی. کوه های سر به فلک کشیده که سر در سپیدی برف دارند، مراتع و دامنه های سرسبز و دره های حاصلخیز و پرگل.مهرداد | دوشنبه 4 خرداد 1394
عبدل چه لطافتی . خدا را میشود حس کرد . میشود دید و از دستان پر مهرش هزاران میوه خوشمزه را چید . میشود خورد بدون انکه از جای برانندت . اگر سیب است اگر گندم اگر هر چیز دیگر را . خدا اینجاست . آری خدا با ماست . سبحان الله دوشنبه 4 خرداد 1394 | 7 سال پیش
نمای ایران سپاسدوشنبه 4 خرداد 1394 | 7 سال پیش
مراتع و مزارع روستای بهرام آبادشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
طبیعت روستای طُرزهمنطقه پشتکوه فریدونشهر، غرب استان اصفهان
طبیعت تابستانی روستای بندردهستان پشتکوه فریدونشهر، غرب استان اصفهان
آبشار چالچرانهجلوه زیبای طبیعت بهاری پشتکوه فریدونشهر در غرب اصفهان
رودخانه وهرگاناز سرشاخه های مهم کارون در غرب استان اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان