جنگل های زیبای زاگرس

  • جنگل های زیبای زاگرس
  • جنگل های زیبای زاگرس
منطقه پشتکوه دوم فریدونشهر، غرب استان اصفهان، محدوده روستاهای چالچرانه، کولاب و شاه میوهمهرداد | جمعه 1 خرداد 13941394 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 1 خرداد 1394 | 8 سال پیش
عبدل بسیار زیباستجمعه 1 خرداد 1394 | 8 سال پیش
دسته بندیاصفهانجنگل ها
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان