جنگل های زیبای زاگرس

  • جنگل های زیبای زاگرس
  • جنگل های زیبای زاگرس
منطقه پشتکوه دوم فریدونشهر، غرب استان اصفهان، محدوده روستاهای چالچرانه، کولاب و شاه میوهمهرداد | جمعه 1 خرداد 13941287 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 1 خرداد 1394 | 7 سال پیش
عبدل بسیار زیباستجمعه 1 خرداد 1394 | 7 سال پیش
گردنه شادیبهشتی در غرب اصفهان
رودخانه وهرگاناز سرشاخه های مهم کارون در غرب استان اصفهان
طبیعت روستای خوش میوهکوه، جنگل و رودخانه، غرب استان اصفهان
روستای دره بادامشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
آبشار چالچرانهجلوه زیبای طبیعت بهاری پشتکوه فریدونشهر در غرب اصفهان
دسته بندیاصفهانجنگل ها
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان