جنگل های زیبای زاگرس

  • جنگل های زیبای زاگرس
  • جنگل های زیبای زاگرس
منطقه پشتکوه دوم فریدونشهر، غرب استان اصفهان، محدوده روستاهای چالچرانه، کولاب و شاه میوه30
مهرداد | جمعه 1 خرداد 1394
نمای ایران | جمعه 1 خرداد 139410
سپاس
عبدل | جمعه 1 خرداد 139410
بسیار زیباست
گردنه شادیبهشتی در غرب اصفهان
رودخانه وهرگاناز سرشاخه های مهم کارون در غرب استان اصفهان
طبیعت روستای خوش میوهکوه، جنگل و رودخانه، غرب استان اصفهان
روستای دره بادامشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
آبشار چالچرانهجلوه زیبای طبیعت بهاری پشتکوه فریدونشهر در غرب اصفهان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیاصفهانجنگل ها
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان