آبشار چشمه لنگان

آبشار چشمه لنگان
چشمه لنگان، چشمه ایست پرآب و خروشان در 17 کیلومتری جنوب غرب فریدونشهر که آب آن از طریق تونلی 13 کیلومتری به دره ای در ابتدای فریدونشهر منتقل می گردد و در نهایت به زاینده رود ملحق می شود.مهرداد | شنبه 26 ارديبهشت 13941455 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 28 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
عبدل چیزی شبیه تونل کوهرنگ . باید دیدنی باشددوشنبه 28 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان