آبشار چشمه لنگان

آبشار چشمه لنگان
چشمه لنگان، چشمه ایست پرآب و خروشان در 17 کیلومتری جنوب غرب فریدونشهر که آب آن از طریق تونلی 13 کیلومتری به دره ای در ابتدای فریدونشهر منتقل می گردد و در نهایت به زاینده رود ملحق می شود.30
مهرداد | شنبه 26 ارديبهشت 1394
نمای ایران | دوشنبه 28 ارديبهشت 139400
سپاس
عبدل | دوشنبه 28 ارديبهشت 139400
چیزی شبیه تونل کوهرنگ . باید دیدنی باشد
رودخانه چشمه لنگانفریدونشهر، غرب استان اصفهان
روستای سیبکشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
دره لاله های واژگونارتفاعات غربی استان اصفهان
سرچشمه افوسچشمه ای پرآب و خروشان در دامنه ارتفاعات سربه فلک کشیده زاگرس مرکزی، در غرب استان اصفهان
دریاچه افوستجلی زیبای طبیعت بهاری در غرب استان اصفهان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند