پازن پیر

  • پازن پیر
  • پازن پیر
پازن پیر، نام یکی از 49 قله مهم رشته کوه دنا است که با ارتفاع 4260 متر، مرتفع ترین قله بخش شرقی این ارتفاعات به شمار می رود. این قله مشرف بر روستای دنگزلو از توابع بخش پادنای علیای شهرستان سمیرم در جنوب استان اصفهان است.مهرداد | چهارشنبه 16 ارديبهشت 13941214 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 16 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
عدنان باشکوه و زیباچهارشنبه 16 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
عبدل زیباست دکترچهارشنبه 16 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
دنگزلوروستایی آرمیده بر دامنه سرسبز رشته کوه دنا
روستای نُقُلمنطقه پادنای علیای سمیرم در جنوب استان اصفهان
باغ های سیب پادنای علیاهمزیستی زیبای انسان و طبیعت در دامنه های سرسبز شمالی رشته کوه دنا در منتهی الیه جنوبی استان اصفهان
چشمه خونیارچشمه ای جوشان از دل ارتفاعات پربرف دنا
طبیعت زیبای پادنابهشت گم شده ای در جنوب استان اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان