طبیعت آستانه

  • طبیعت آستانه
  • طبیعت آستانه
از دهاقان در 96 کیلومتری جنوب اصفهان که 22 کیلومتر بسمت سمیرم در جنوب حرکت کنی به گردنه زیبایی میرسی که آستانه نام دارد، با دشت ها و کوه های پرگل و سرسبز که بهترین فصل بازدید از آن اردیبهشت ماه می باشد.10
مهرداد | چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394
عبدل | چهارشنبه 9 ارديبهشت 139400
خیلی قشنگ
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند