آبشار شاه لولاک

  • آبشار شاه لولاک
  • آبشار شاه لولاک
نزدیک ترین آبشار دائمی طبیعی به شهر اصفهانمهرداد | جمعه 4 ارديبهشت 1394
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان