آبشار شاه لولاک

  • آبشار شاه لولاک
  • آبشار شاه لولاک
مهرداد زینلیانجمعه 4 ارديبهشت 1394 | 9 سال پیشنزدیک ترین آبشار دائمی طبیعی به شهر اصفهاندسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهااصفهانکلید‌واژهآبشارشاهلولاکچرمهیناصفهان1223 بازدید