آبشار شاه لولاک

  • آبشار شاه لولاک
  • آبشار شاه لولاک
نزدیک ترین آبشار دائمی طبیعی به شهر اصفهان00
مهرداد | جمعه 4 ارديبهشت 1394
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند