كویر مرنجاب

  • كویر مرنجاب
  • كویر مرنجاب
نجمه فرشیچهارشنبه 26 فروردين 1394 | 8 سال پیشكویر مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان قرار دارد. این كویر از شمال به دریاچه نمك میرسد و تنوع وسیع گیاهی و جانوری دارد. نام این كویر از كاروانسرایی گرفته شده است كه پس از چهل كیلومتر طی طریق در كویر به آن میرسیم. دسته بندیاصفهاندشت‌ها، کویرها و جلگه‌هاواژه کلیدیكویرمرنجابمسابقه1259 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 26 فروردين 1394 | 8 سال پیش