كویر مرنجاب

  • كویر مرنجاب
  • كویر مرنجاب
كویر مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان قرار دارد. این كویر از شمال به دریاچه نمك میرسد و تنوع وسیع گیاهی و جانوری دارد. نام این كویر از كاروانسرایی گرفته شده است كه پس از چهل كیلومتر طی طریق در كویر به آن میرسیم. 20
نجمه | چهارشنبه 26 فروردين 1394
نمای ایران | چهارشنبه 26 فروردين 139400
سپاس
گاوچاه ورزنهبر اساس عکسی که در مسجد جامع اصفهان از گاو چاه وجود دارد، گاو چاه حدود 600 سال قدمت دارد و در زمان هایی که در تابستان حدود دو ماه آب نبود، گاوها را به چاه می بستند و از چاه برای آبیاری و شرب، آب می کشیدند؛ این روش نه در اصفهان و نه در هیچ کجای دنیا نظیر و مانند ندارد.
شهر زیرزمینی نوش آبادشهر زیرزمینی نوش آباد
مراسم آیین تعزیه خوانی در سفید شهر کاشانمراسم تعزیه خوانی در سفیدشهر کاشان در روز عاشورا دیدنی
کویر مرنجابکویر مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان قرار دارد
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی