خانه منوچهری كاشان

  • خانه منوچهری كاشان
  • خانه منوچهری كاشان
قدمت خانه منوچهری در كاشان به دوره قاجار برمیگردد. این خانه در سال 1386 و هنگامی كه در آستانه نابودی كامل قرار گرفته بود توسط بانویی اهل كاشان خریداری و در دست مرمت قرار گرفت. احیای این خانه فقط در معماری باقی نماند و اقامتگاه سنتی و رستوران، كارگاه زری بافی و مخمل بافی وسالن نمایش فیلم و نگارخانه در آن ایجاد گردید. این خانه فضای آرامی دارد و از صداهای آزاردهنده در آن خبری نیست. 20
نجمه | چهارشنبه 26 فروردين 1394
نمای ایران | چهارشنبه 26 فروردين 139400
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی