خانه بروجردی ها در كاشان

  • خانه بروجردی ها در كاشان
  • خانه بروجردی ها در كاشان
خانه بروجردی ها در محله سلطان امیراحمد واقع است و در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری ساخته شده است. از جلوه های خاص این خانه نقاشی های ارزنده و گچ بری های آن و همچنین كلاه فرنگی و بادگیرهای متفاوتی است كه بر روی بام خانه قرار دارد. معمار این خانه استاد علی مریم كاشانی و بانی آن سید حسن نطنزی از بازرگانان نطنزی مقیم كاشان میباشد. نجمه | چهارشنبه 26 فروردين 13941004 بازدید
خانه عامری كاشان در هوای بارانی بهارخانه عامری ها از قدیمی ترین و زیباترین خانه های كاشان است.
خانه طباطبایی كاشانخانه طباطبایی ها خانه ای آشنا با نور و آب و آسمان
خانه طباطبایی هاشکوه معماری قاجاریه در قلب کاشان
محل شهادت امیر کبیرحمام فین کاشان . حوضچه محل حمام گرفتن . که شد محل شهادت امیر کبیر
سقف خونه بروجردی هاسقف خانه بروجردی ها در کاشان
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی