خانه بروجردی ها در كاشان

  • خانه بروجردی ها در كاشان
  • خانه بروجردی ها در كاشان
نجمه فرشیچهارشنبه 26 فروردين 1394 | 8 سال پیشخانه بروجردی ها در محله سلطان امیراحمد واقع است و در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری ساخته شده است. از جلوه های خاص این خانه نقاشی های ارزنده و گچ بری های آن و همچنین كلاه فرنگی و بادگیرهای متفاوتی است كه بر روی بام خانه قرار دارد. معمار این خانه استاد علی مریم كاشانی و بانی آن سید حسن نطنزی از بازرگانان نطنزی مقیم كاشان میباشد. دسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هااصفهانکلید‌واژهخانهبروجردیكاشانمسابقه1263 بازدید