خانه بروجردی ها در كاشان

  • خانه بروجردی ها در كاشان
  • خانه بروجردی ها در كاشان
خانه بروجردی ها در محله سلطان امیراحمد واقع است و در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری ساخته شده است. از جلوه های خاص این خانه نقاشی های ارزنده و گچ بری های آن و همچنین كلاه فرنگی و بادگیرهای متفاوتی است كه بر روی بام خانه قرار دارد. معمار این خانه استاد علی مریم كاشانی و بانی آن سید حسن نطنزی از بازرگانان نطنزی مقیم كاشان میباشد. 10
نجمه | چهارشنبه 26 فروردين 1394
خانه عامری كاشان در هوای بارانی بهارخانه عامری ها از قدیمی ترین و زیباترین خانه های كاشان است.
خانه طباطبایی كاشانخانه طباطبایی ها خانه ای آشنا با نور و آب و آسمان
خانه طباطبایی هاشکوه معماری قاجاریه در قلب کاشان
محل شهادت امیر کبیرحمام فین کاشان . حوضچه محل حمام گرفتن . که شد محل شهادت امیر کبیر
سقف خونه بروجردی هاسقف خانه بروجردی ها در کاشان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی